Archipelago, voor jobcreatie in Afrika

ARCHIPELAGO is een inclusief economisch ontwikkelingsprogramma van CPCCAF, EUROCHAMBRES and sequa, met financiële ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het Emergency Trust Fund for Africa (EUTF). Het programma beoogt om de tewerkstellingsmogelijkheden van jongeren en kwetsbare groepen in de maatschappij te verhogen door het verbeteren van hun technische vaardigheden en het versterken van ondernemerschapscompetenties. ARCHIPELAGO zal zich in eerste instantie concentreren op 12 Afrikaanse landen in de Sahel en de regio rond het Tsjaadmeer.

Lees meer

 

Tweet
Europese interne markt vertoont nog veel hiaten
Belgian Chambers en FOD Economie ondertekenen partnerschapsakkoord
Digitaal ATA-carnet voor Belgische firma is wereldprimeur!
Compliance Pro Training cyclus: mis het niet!
Is uw bedrijf klaar voor Brexit?
ARCHIPELAGO: de tweede projectoproep is nu open!
Eurochambres-enquête: Vrijhandelsakkoorden onvoldoende benut