Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Bent u voorbereid op de Brexit?

Na de jongste episode in het Brexit-dossier mag het duidelijk zijn dat ondernemingen niet moeten blijven wachten tot de politici aan weerskanten van het Kanaal het eens zijn geworden over de modaliteiten van de uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

“Hope for the best, prepare for the worst” is het motto dat in de Europese Commissie de ronde doet. En dat we dus ook maar beter ter harte nemen. Tenzij er een akkoord wordt gevonden, is het Verenigd Koninkrijk vanaf 30/03/2019 een derde land.

En ondernemingen kunnen zich wel degelijk voorbereiden. Om ondernemingen daarbij te helpen hebben de verschillende directoraten-generaal van de Europese Commissie al meer dan 60 fiches opgesteld (zogenaamde preparedness notices). Zij wijzen op de gevolgen die het vertrek van het VK met zich meebrengt in een aantal specifieke domeinen, gaande van wegtransport over veevoeders tot openbare aanbestedingen. Zeker de fiches in verband met douane en handel zijn de moeite waard. Zij behandelen onderwerpen als oorsprongsregels, in- en uitvoervergunningen en indirecte belastingen.

De fiches zijn momenteel enkel in het Engels beschikbaar maar de Commissie werkt aan de vertaling in de verschillende talen van de lidstaten.

   Ook de Belgische Douane stoomt zich klaar voor een cliff-edge scenario op 30/03/2019. Zij werft momenteel volop nieuwe douaniers aan en heeft een aantal productfiches opgesteld die hapklare    informatie verschaffen over bepaalde douanevergunningen en -vereenvoudigingen. Wanneer het VK de douane-unie verlaat zullen vele ondernemingen immers voor het eerst met douaneprocedures worden geconfronteerd. De productfiches van de Douane geven de voordelen, de doelgroepen, de basisvoorwaarden en belangrijke aandachtspunten weer over regelingen zoals bijzondere bestemming, douane-entrepot, tijdelijke opslag, enz.

Enquête EU-Canada handelsakkoord »
Bent u voorbereid op de Brexit? »
be.connected, een nieuwe online dienst voor uw internationale expansie »
BLCCA Academy 2018 »
ICC België – Compliance Pro opleiding »