Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Een harde Brexit wordt steeds reëler

Nu het Brits parlement het huidige voorstel van het terugtrekkingsakkoord heeft afgewezen, wordt een harde Brexit steeds reëler.

Dit betekent dat vanaf 30 maart 2019 de UK een derde land wordt waarvoor voor elke handelstransactie de nodige douaneformaliteiten moeten vervuld worden.

Hier komt heel wat bij kijken:

Via bijgevoegde link kunt u met de “brexitchecklist” van de Belgische douane nagaan of uw bedrijf klaar is voor een harde Brexit:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/checklist-brexit-hoe-pas-ik-mijn-bedrijf-aan-voor-een-harde

Heel wat informatie zoals de productfiches, FAQ’s, belangrijke begrippen zoals oorsprong, ….. kan u vinden op de brexitwebsite:

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit

Voor alle vragen rond Brexit kan u eveneens bellen naar 0257 55555, het specifieke nummer dat bereikbaar is vanaf 28 januari 2019, elke werkdag van 8 u tot 16u30.

De lokale brexitcoördinatoren zullen u begeleiden in het verdere proces om uw onderneming douanetechnisch klaar te stomen voor  Brexit:

http://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/brexit/lokale-brexit-co%C3%B6rdinatoren

Naast de “brexitchecklist” van de douane is er ook nog steeds de “Brexit impact scan” van de FOD Economie waarmee een onderneming de impact van de Brexit op haar activiteiten in kaart kan brengen:

https://brexit-impact-scan.be/

Tweet
DigiChambers 2.0 – Infosessie »
be.connected and COBCOE Connects merge into CONNECTS »
Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel »
EUROCHAMBRES Economic Forum »