Belgium map Our Belgian network Our foreign network

(NL) Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel

(NL)

Met een beperkte binnenlandse afzetmarkt en een grote buitenmarkt heeft België alle belang bij open grenzen en een open, vrij en eerlijk handels- en investeringsbeleid. Globalisering heeft België in het verleden veel welvaart gebracht en vermits 90% van de groei van de wereldeconomie buiten Europa wordt gegenereerd, zullen we ook in de toekomst afhankelijk blijven van internationale handel en investeringen voor onze welvaart. Een gelijk speelveld voor onze ondernemingen met hun buitenlandse concurrenten is daarbij cruciaal en daarvoor rekenen we op onze federale en regionale regeringen.

 

Samen met ICC België hebben we daarom een verkiezingsmemorandum uitgebracht onder de titel “Onze internationale handel versterken”. Hierin vragen we aandacht voor een aantal actiepunten die ons inziens kunnen bijdragen tot de internationale competitiviteit van de bedrijven in België.

 

Om het PDF-bestand van het memorandum te verkrijgen klik hier.

(NL) Memorandum 2019 Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

Tweet
be.connected and COBCOE Connects merge into CONNECTS »
(NL) DigiChambers 2.0 – Infosessie »
(NL) Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel »
EUROCHAMBRES Economic Forum »