Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Chamber charter

Kamers van koophandel vertegenwoordigen het lokale bedrijfsleven, in al zijn geledingen, dimensies en sectoren. Hun wortels reiken ver terug in de geschiedenis. Al 400 jaar lang is het een kernopdracht van de kamers om bedrijven te ondersteunen en sterker te maken, en zo bij te dragen aan de algemene welvaart.

 

Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel
DigiChambers 2.0 – Infosessie
be.connected and COBCOE Connects merge into CONNECTS
EUROCHAMBRES Economic Forum