Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Lid worden?

In België kunnen geen nieuwe kamers van koophandel worden opgericht. De 14 bestaande kamers zijn actief over heel het Belgische grondgebied en hebben een erkenning van de FOD Economie voor de afgifte van oorsprongscertificaten.

Een bilaterale kamer kan lid worden indien zij voldoet aan de voorwaarden van het accreditatieprogramma.

DigiChambers 2.0 – Infosessie
Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel
be.connected and COBCOE Connects merge into CONNECTS
EUROCHAMBRES Economic Forum