Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Onze waarden

Duurzaamheid en innovatie

Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke rol die kamers van koophandel in het ondernemerslandschap spelen en engageren ons om deze rol op een verantwoorde wijze in te vullen, met aandacht voor de medewerkers, de omgeving en het milieu. Duurzaamheid is voor ons ook een bron van creativiteit.

Het Charter Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat op 1 december 2009 door alle Belgische kamers werd ondertekend, vormt voor ons de leidraad in het uitbouwen van een duurzame en innovatieve organisatie.

Passie en performantie

Wij zijn gedreven door onze missie en willen de kamers een meerwaarde bieden zodat zij de bedrijven op de best mogelijke manier kunnen bijstaan in elke fase van hun groeiproces. Hoe groter de kwaliteit van onze diensten, hoe beter de dienstverlening door de kamers, hoe performanter de ondernemingen kunnen werken.

De Federatie is ISO gecertificeerd sinds 2001.

Openheid en internationalisatie

Wij zijn een open organisatie, met transparante communicatie, duidelijke doelstellingen en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Maar openheid betekent ook dat we een venster op de wereld zijn en dat we geloven in de kracht van internationale samenwerking in een geest van wederzijds respect.

be.connected and COBCOE Connects merge into CONNECTS
Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel
DigiChambers 2.0 – Infosessie
EUROCHAMBRES Economic Forum