Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Over de Federatie

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel is de koepelorganisatie van alle kamers van koophandel in België:

Via haar accreditatieprogramma staat de Federatie borg voor een kwalitatieve dienstverlening door haar leden aan de Belgische bedrijven.

De werking van de Federatie is uitgebouwd rond drie pijlers:

De Federatie heeft structurele samenwerkingsakkoorden met de FOD Economie en met de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen. Versterking van de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven is de rode draad doorheen deze akkoorden.

Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel
DigiChambers 2.0 – Infosessie
be.connected and COBCOE Connects merge into CONNECTS
EUROCHAMBRES Economic Forum