Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Over de kamers van koophandel

Belgische kamers van koophandel zijn privaatrechtelijke organisaties. In tegenstelling tot een aantal andere landen is in België lidmaatschap van een kamer niet verplicht voor bedrijven. Deze vrijheid van lidmaatschap zet kamers ertoe aan om diensten aan te bieden die een duidelijke meerwaarde bieden aan hun leden.

Kamers brengen ondernemers en ondernemingen bijeen met het oog op het scheppen van nieuwe kansen en het bevorderen van kruisbestuiving, om hen te helpen en om toegevoegde waarde voor de ondernemingen te creëren.

Kamers van koophandel ijveren voor een omgeving waarin vrij ondernemerschap wordt aangemoedigd en willen op die manier fundamenteel bijdragen tot de welvaart en het welzijn in hun regio. De eerste kamer in België werd al in 1665 opgericht in Brugge!

Er zijn 14 geaccrediteerde kamers van koophandel in België en 33 geaccrediteerde Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland.

Kamers van koophandel vindt men over heel de wereld. Dit maakt hen uniek. Geen enkele andere bedrijvenorganisatie is tegelijk zo lokaal verankerd en zo wijd vertakt. Daardoor zijn zij goed geplaatst om ondernemingen zowel te helpen met lokale belangenbehartiging als bij hun internationale groei.

Test of uw bedrijf klaar is voor de Brexit
be.connected, een nieuwe online dienst voor uw internationale expansie
BLCCA Academy 2018
Belgische ondernemers laten hun stem horen in Europees Parlement
ICC België – Compliance Pro opleiding