Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Europa en de wereld

Europa blijft veruit de belangrijkste afzetmarkt voor Belgische bedrijven. De nabijheid speelt hierbij zeker een rol, maar ook het feit van de interne Europese markt. Via onze contacten met collega-kamers in andere Europese landen, zowel binnen als buiten de EU, kunnen we ondernemingen bijstaan om op deze markten actief te worden. Maar de wereld stopt niet aan de Europese grenzen. Bedrijven moeten steeds sneller internationaliseren of zijn zelf onderdeel van een global value chain. Tot in de verste uithoeken willen we hen kunnen ondersteunen, door specifieke diensten aan te bieden of door hen te helpen met de juiste exportformaliteiten.

EUROCHAMBRES

LogoEUROCHAMBRES 2008

 

Het Europese beleid grijpt in in talrijke aspecten van het leven van burgers en bedrijven: energie, veiligheid, werk, milieu, transport, landbouw, onderwijs, innovatie, ondernemen, internationale handel, enz. Samen met EUROCHAMBRES, de Europese vereniging van kamers van koophandel, willen we dit beleid mee vorm geven en ervoor zorgen dat het rekening houdt met de noden en beperkingen van de bedrijven, in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen. De bedrijven vormen immers de bron van alle welvaart en mogen niet onnodig beknot worden.

Anderzijds is er nog veel werk aan de winkel om van de Europese Unie een volwaardige interne markt te maken, waar ondernemers zonder problemen diensten kunnen aanbieden in een andere lidstaat of waar bedrijven gemakkelijk een nieuwe vestiging kunnen openen in een ander land. Met haar standpunten werkt EUROCHAMBRES actief mee om grenzen af te bouwen en de interne markt vorm te geven.

Als kamers van koophandel zijn we niet enkel praters, maar ook doeners. We walk our talk. We praten niet enkel over het belang van internationalisatie voor onze ondernemingen, we helpen hen hier ook bij. We benadrukken niet alleen de noodzaak van een goede aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt, we zijn ook betrokken bij tal van opleidingsprojecten tot en met het beheer van de technische en beroepsopleidingen in sommige landen. Binnen EUROCHAMBRES vertaalt dit zich in een stevige projectpoot waar vaak nieuwe concepten worden uitgeprobeerd. Maar altijd vanuit de ervaring en de nauwe banden met de bedrijven die ons als kamers zo uniek maken!

East Invest logo            erasmus 4 YE -logo        logo-alinvest-horizontal

EUROCHAMBRES
Een netwerk van 1700 regionale en lokale kamers van koophandel in 43 landen, van 20 miljoen bedrijven die samen 120 miljoen mensen werk geven.

 

ICC-World Chambers Federation

ICC WCF logo_vert_Color

ICC noemt zichzelf terecht de world business organisation. Zij is de stem van het bedrijfsleven op mondiaal niveau. Zij ijvert voor een open, vrije en eerlijke handel, in een geest van compliance en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij is een pleitbezorger van zelfregulering en alternatieve geschillenbeslechting via bemiddeling en arbitrage. In België is ICC actief via haar afdeling ICC België waarvan de Federatie een van de oprichters is.

Leer meer over de publicaties van ICC, zoals Incoterms® 2010, modelcontracten, en veel meer.

Binnen ICC hebben de kamers van koophandel zich verenigd in de World Chambers Federation. Voor ons is WCF het forum waar we collega-kamers van over de hele wereld ontmoeten. Voor Belgische bedrijven is het een springplank naar de verste uithoeken van deze planeet.

WCF vervult een cruciale rol voor de afgifte van exportdocumenten door de kamers van koophandel:

Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel
Archipelago – Lancering eerste projectoproep
AHK Debelux – Conferentie kringloopeconomie
Incoterms® 2020 train-the-trainer day
Voka – KvK Mechelen-Kempen organiseert een economische missie naar Ethiopië