Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen

De financiële gevolgen van de Covid-19 crisis voor bedrijven zijn dramatisch. Veel staten hebben intussen maatregelen genomen om deze gevolgen enigszins te verzachten (economische werkloosheid, uitstel van sociale zekerheidsbijdragen, langere betaaltermijnen, kredieten,…). We helpen u dit duidelijker te maken.

In de Europese Unie

De Europese Commissie (DG Growth – SME unit) heeft de maatregelen van lidstaten in kaart gebracht dankzij het netwerk van de SME Envoys in de 27 lidstaten.

Wees u er echter van bewust dat deze overzichten (Word, Excel) levende documenten zijn. Haast dagelijks worden er nieuwe maatregelen genomen.

In de wereld

Dit bestand van DS Avocats, Paris geeft u een uitgebreide samenvatting van economische maatregelen die in 15 landen genomen worden.

Tweet
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: Wij helpen u!
Covid-19: we blijven beschikbaar
Covid-19: Uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen