Charter MVO

Alle Belgische kamers van koophandel hebben zich duidelijk uitgesproken voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor de overheid willen zij een actor zijn die het belang van MVO en duurzaam ondernemen uitdraagt en bedrijven sensibiliseert. Voor bedrijven willen zij een facilitator zijn die hen helpt om op een strategische manier duurzaam te ondernemen, door hen in contact te brengen met andere ondernemers en door hen actief te begeleiden. Ten slotte willen zij MVO ook in hun eigen werking verankeren. Niet om het voorbeeld te geven, maar wel omdat dit de enige juiste keuze is.

 

De Kamers van Koophandel hechten belang aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als fundamentele bijdrage voor een evenwichtige ontwikkeling van welvaart en welzijn.

Hiertoe engageren de Kamers van Koophandel zich tot het opnemen van MVO in hun werking:

1.      door MVO structureel en zichtbaar te integreren in hun activiteiten

2.      door het betrekken van hun medewerkers en hun raad van bestuur

3.      door ondernemingen te sensibiliseren voor MVO via een regelmatige communicatie

4.      door het ondersteunen van ondernemingen bij de integratie van MVO door middel van leertrajecten en andere instrumenten

5.      door expliciet hierover te communiceren naar hun stakeholders

6.      door het onderling uitwisselen van ervaringen met het oog op een effectieve verbetering van MVO-integratie.

Brussel, 1 december 2009

Elke kamer bepaalt zelf hoe ver en hoe snel zij hierin gaat, maar dat duurzaamheid op de agenda staat, is duidelijk. Enkele resultaten…

Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!
Covid-19: Wij helpen u!
Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen