Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Op 27/09/2015 legden de Verenigde Naties 17 ontwikkelingsdoelstellingen vast voor een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Deze doelstellingen bouwen voort op de Millenniumdoelstellingen (2000-2015) en willen voltooien wat deze niet hebben kunnen realiseren. Ze willen de mensenrechten van iedereen laten respecteren. Ze zijn geïntegreerd en ondeelbaar en zorgen voor evenwicht tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: de economische, sociale en milieudimensie.

In tegenstelling tot de Milleniumdoelstellingen bevatten de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) ook een agenda voor bedrijven. Immers, zonder de betrokkenheid van het bedrijfsleven is het onmogelijk om de ambitieuze doelstellingen van de SDG’s te behalen. Voor de Belgische kamers van koophandel geven de SDG’s een nieuwe dimensie aan hun aandacht voor duurzaam ondernemen. Onze samenwerking met CIFAL Flanders moet ons toelaten om de nieuwe duurzaamheidsagenda van de VN toe te lichten aan de bedrijven, te kijken naar de impact ervan op hun activiteiten en ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven een volwaardige actor wordt bij de implementatie van de SDG’s.

Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!
Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: Wij helpen u!