Strategische verankering MVO

Van bij de start hebben de kamers ervoor gekozen om MVO en duurzaam ondernemen te zien als een strategische benadering voor bedrijven en organisaties om maatschappelijke uitdagingen op een positieve manier aan te pakken. Zij onderschrijven de definitie van het Belgische referentiekader MVO, waar MVO wordt gezien als “een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces”.

Deze strategische benadering vinden we zowel bij QUADRANT als bij BUSINEXT terug.

 

 

quadrant_logo new (logo only)

QUADRANT – Lerende netwerken MVO

Tussen 2008 en 2015 organiseerden verschillende kamers van koophandel QUADRANT lerende netwerken MVO. De kernopzet van QUADRANT is om bedrijven te sensibiliseren rond MVO, hen kennis te laten maken met de strategische meerwaarde ervan en hen op een laagdrempelige manier te brengen tot een  MVO-actieplan. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de kernactiviteiten van de eigen onderneming.

De methodologie die voor QUADRANT werd gekozen was die van de lerende netwerken. Vanuit PLATO zijn de kamers immers al vele jaren vertrouwd met het concept van lerende netwerken en weten ze dat dit de beste manier is om ondernemers te laten “leren”. Wanneer een ondernemer in de praktijk ziet of hoort hoe een collega-ondernemer een probleem aanpakt, is hij of zij sneller geneigd om hieruit lessen te trekken. Ondernemers als klankbord dus, als inspiratiebron.

Onder begeleiding van Sustenuto, een adviesbureau met jarenlange ervaring op het vlak van MVO, kwamen de deelnemers aan QUADRANT zesmaal samen gedurende een halve dag en legden zo een volledig leertraject af. Wat betekent duurzaamheid voor de eigen organisatie? Wat kan men leren van goede praktijken? Hoe ontwikkelt men een MVO-actieplan? Wat vinden mijn stakeholders daarvan? Vanuit een eerste zelfevaluatie volgt een duurzaamheidsanalyse waarbij elk bedrijf kijkt naar de impacten van haar kernactiviteiten en zoekt naar oplossingen die een positief effect kunnen hebben op mens, milieu en maatschappij. Het resultaat is een actieplan dat wordt besproken met de stakeholders en met andere collega-bedrijfsleiders.

De QUADRANT lerende netwerken werden gerealiseerd met de financiële steun van de POD Maatschappelijke Integratie. In totaal werden 38  lerende netwerken georganiseerd. Dit leidde tot de vorming van 390 ondernemers.

Capture Businext logo iets vetter 2707

BUSINEXT – Innovation for society & growth

Waar QUADRANT nog uitging van een defensieve benadering van MVO, d.i. het wegwerken van de negatieve impacten van de bedrijfsactiviteiten en het versterken van de positieve impacten, wordt met BUSINEXT resoluut de offensieve kaart getrokken: zoeken naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen die zowel voor het bedrijf als voor de maatschappij een toegevoegde waarde opleveren. Shared value met andere woorden.

Met BUSINEXT willen we bedrijven ertoe aanzetten om, vanuit diverse maatschappelijke trends zoals vergrijzing, armoede en diversiteit, hun activiteiten vanuit een andere hoek te bekijken en erop in te spelen met innovatieve producten en diensten. BUSINEXT werkt rond sociale innovatie en nieuwe businessmodellen; het wil bedrijven helpen uitdagingen om te zetten in businessopportuniteiten. Opnieuw is gekozen om te werken met een leertraject waarin meerdere ondernemers samen leren en werken onder begeleiding van Oksigen Lab  en i-propeller, coaches met jarenlange expertise in sociale business innovatie en shared value.

BUSINEXT wordt georganiseerd door de Kamers van Koophandel Vlaams-Brabant en Luxembourg belge, met de financiële steun van de POD Maatschappelijke Integratie.

Covid-19: Wij helpen u!
Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!
Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Covid-19: Een vorm van overmacht?