Our memorandum for the federal elections

Met een beperkte binnenlandse afzetmarkt en een grote buitenmarkt heeft België alle belang bij open grenzen en een open, vrij en eerlijk handels- en investeringsbeleid. Globalisering heeft België in het verleden veel welvaart gebracht en vermits 90% van de groei van de wereldeconomie buiten Europa wordt gegenereerd, zullen we ook in de toekomst afhankelijk blijven van internationale handel en investeringen voor onze welvaart. Een gelijk speelveld voor onze ondernemingen met hun buitenlandse concurrenten is daarbij cruciaal en daarvoor rekenen we op onze federale en regionale regeringen.

Samen met ICC België hebben we daarom een verkiezingsmemorandum uitgebracht onder de titel “Onze internationale handel versterken”. Hierin vragen we aandacht voor een aantal actiepunten die ons inziens kunnen bijdragen tot de internationale competitiviteit van de bedrijven in België.

Om het PDF-bestand van het memorandum te verkrijgen klik hier.

(NL) Federatie ondertekent samenwerkingsakkoord met Russische Kamer van Koophandel

(NL)

Tijdens een werkbezoek aan Moskou ondertekende de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel een samenwerkingsakkoord met de Kamer van Koophandel van de Russische Federatie.

De Kamer van Koophandel van de Russische Federatie overkoepelt meer dan 180 kamers van koophandel in Rusland en vertegenwoordigt 52.000 ondernemingen. Zij is de belangrijkste ondernemingsorganisatie in Rusland en heeft een uitgebreide dienstverlening naar zowel Russische als buitenlandse bedrijven. Als eigenaar van het World Trade Center en het Expo Center is de Kamer betrokken bij alle belangrijke beurzen en congressen in Moskou. Daarnaast heeft de Kamer ook een belangrijke arbitrageafdeling.

De voorzitter van de Russische Kamer, Sergey Katyrin, onderstreepte dat zijn Kamer klaarstaat om Belgische bedrijven te helpen om de Russische markt te ontsluiten, niet alleen in Moskou maar ook in de andere regio’s van het land.

René Branders, voorzitter van de Federatie, stelde vast dat de Russische Kamer erg professioneel werkt en inderdaad in staat is om tastbare resultaten op te leveren. Voor de Belgische Kamers van Koophandel is de Russische Kamer zeker een partner met wie we kunnen samenwerken om onze bedrijven een betere toegang te geven tot de Russische markt.

BenCham Beijing appoints new Chair of the Board

On 15 February, the Benelux Chamber of Commerce in China, Beijing Chapter, has appointed Tom Hoogendijk, Executive Board Member, as Chair of the Board. Pierre Eloy will remain President of the Chamber and support Tom in his new role until the Annual General Meeting in May 2019.

As he highlighted during his speech at the announcement, the new Chair will aim to further “strengthen the Benelux business community, identify opportunities and guide members through their challenges in China”.

Read more

 

(NL) Tom Laveren nieuw gedelegeerd bestuurder Voka – KvK Mechelen-Kempen

(NL)

De raad van bestuur heeft beslist om Tom Laveren te benoemen tot de nieuwe gedelegeerd bestuurder van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Hij volgt Renilde Craps op. Tom wil vooral de lokale werking verder uitbouwen om meer ondernemers te bereiken. “Méér leden moeten ook de meerwaarde van Voka ervaren.”

Lees meer