Het accreditatieprogramma

Kamers van koophandel worden gerund door en voor bedrijven. Elk van de kamers heeft zijn eigen identiteit, in functie van de leden en de regio waar zij actief is. Door haar accreditatieprogramma waakt de Federatie erover dat alle kamers hun taken op een professionele en kwalitatieve manier invullen. Accreditatie is een voorwaarde voor een kamer om lid te kunnen zijn van de Federatie.

Accreditatie van lokale kamers van koophandel

De accreditatie van de lokale kamers van koophandel in België is gebouwd rond 12 principes die elke kamer moet respecteren. Deze principes zijn duidelijk uitgeschreven in een accreditatieprogramma.

Onze 12 accreditatieprincipes:

Het Accreditatie van bilaterale kamers van koophandel

De accreditatie van de Belgische kamers van koophandel in het buitenland steunt op drie grote pijlers: corporate governance, kwalitatieve dienstverlening en constructieve samenwerking met de diplomatieke posten in het buitenland. Deze accreditatie verloopt in heel nauwe samenwerking met de Chambre de Commerce du Luxembourg omdat de meeste bilaterale kamers ook de economische en commerciële belangen van het Groothertogdom Luxemburg bevorderen.

Belgische kamers van koophandel in het buitenland die de principes van het accreditatieprogramma onderschrijven maar te jong of te klein zijn, kunnen worden toegelaten als geassocieerd lid van de Federatie.

Covid-19: Uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen
Covid-19: Wij helpen u!
Covid-19: we blijven beschikbaar
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen