De kamers in het buitenland: De wereld veroveren!

De activiteiten van de Belgische kamers stoppen niet aan de landsgrenzen. Internationalisering zit in het DNA van onze ondernemers. Net zoals hun wens om hun ervaringen met anderen te delen en andere bedrijven te helpen bij het aanboren van nieuwe afzetmarkten. Voeg beide samen en je krijgt een netwerk van Belgische kamers van koophandel dat over bijna de hele wereld actief is.

De Belgische kamers van koophandel in het buitenland (oftewel bilaterale kamers) zijn onafhankelijke organisaties, elk van hen opgericht op initiatief van lokale ondernemingen met een sterke Belgische band. De activiteiten van deze kamers verschillen van land tot land, in functie van lokale noden en geplogenheden, maar de rode draad doorheen hun diensten en activiteiten is steeds dezelfde: België en zijn gewesten de nodige visibiliteit geven in het buitenland en de economische relaties tussen België en het land waar ze actief zijn verder uitbouwen.

De bilaterale kamers vormen een belangrijke en noodzakelijke aanvulling op het officiële netwerk van Belgische vertegenwoordigers in het buitenland. Zij werken nauw met hen samen en geven een bijkomende dimensie, namelijk een rechtstreekse lijn met de private sector. Omdat we niet willen dat Belgische bedrijven zomaar op iedereen een beroep doen, hebben we voor de bilaterale kamers een accreditatieprogramma opgesteld. Alvorens lid te kunnen worden van de Federatie moeten kamers aantonen dat ze alle criteria van het accreditatieprogramma vervullen. Zo zorgen we ervoor dat de bilaterale kamers betrouwbare partners kunnen zijn voor Belgische ondernemingen.

Activiteiten van bilaterale kamers

Onderstaande lijst zijn voorbeelden van diensten die de bilaterale kamers aanbieden. Niet elke kamer biedt het volledige gamma aan. Om te weten welke diensten een specifieke kamer aanbiedt, contacteert u best de kamer in kwestie.

Advies over invoer- en uitvoerprocedures Organisatie van handelszendingen
Hulp bij het bekomen van visa  Zoeken naar commerciële partners
Netwerkevenementen Deelname aan handelsbeurzen
Business awards Vertalingen
Culturele evementen Hulp bij zakenreizen (planning, afspraken)
Hulp bij recrutering van personeel Opleidingen rond zakencultuur
Seminaries Domiciliëring en secretariaatsdiensten
Loonadministratie Hulp bij bemiddeling in geschillen
Btw-recuperatie Business center faciliteiten

Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!
Covid-19: Wij helpen u!