Onze missie en visie

Missie

De Federatie verdedigt de belangen van alle  geaccrediteerde kamers van koophandel in België. Zij zet zich in voor de toekomst van de kamers en voor hun medewerkers. Zij ondersteunt de kamers in hun taken als economische partner voor het bedrijfsleven. Zij streeft een kwaliteitsvolle dienstverlening na door de Kamers en  ontwikkelt samen met de Kamers nieuwe diensten.

Visie

Wij willen de Belgische kamers van koophandel uitbouwen tot de referentiepartner voor bedrijven die duurzaam en internationaal ondernemen.

Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: Uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen
Covid-19: Wij helpen u!
Covid-19: we blijven beschikbaar