Schrijf in voor een gratis exportonderzoek op maat!

Wilt u uw exportmogelijkheden naar België en/of Nederland in kaart brengen? En wilt u ook nog in contact komen met mogelijke afnemers in deze landen?

Tweedejaarsstudenten Global Marketing and Sales van de Hogeschool Rotterdam en Artevelde Hogeschool Gent helpen u graag met een exportonderzoek.

Deze studenten doen voor u een gratis exportonderzoek naar de verkoopmogelijkheden in Nederland of België. Op basis van de resultaten stellen ze dan een salesplan op. Dat salesplan bevat advies over hoe u de verkoop het beste moet aanpakken.

Bovendien brengen ze u ook in contact met mogelijke afnemers op verkoopbeurzen in Rotterdam en Gent. Het exportonderzoek geeft u niet alleen inzicht in een nieuwe markt maar geeft tegelijk een frisse blik op uw business.

Schrijf u zo snel mogelijk in!

 

Deadline inschrijven:
15/11/2019
Kostprijs
Gratis
Meer info:
Via de NKVK-website
Inschrijven:
Stuur een e-mail naar tom.vansteenkiste@nkvk.be

Tweede Connects workshop: wat vonden we ervan?

CCI Wallonie betrokken bij vormingsproject in Senegal

De organisatoren verantwoordelijk voor het Archipelago-programma hebben onlangs een subsidie toegekend aan een project waarbij CCI Wallonie betrokken is. Dit project heeft tot doel in vier regio’s van Senegal een ” opleiding duaal leren – beroepsintegratie” op te zetten. Het wordt beheerd door APEFE (samenwerkingsoperator voor Wallonië- Brussel International) en in het consortium zitten ook de Senegalese Kamers van Koophandel van Dakar (reeds partner van CCI Wallonie), Jourbel, Kolda en Louga; het Centrum Voor Onderzoek en Opleiding in Aquacultuur (CEFRA) van de Universiteit van Luik en de Senegalese Dienst voor Beroepsopleiding (ONFP). Deze actie loopt 28 maanden en het beschikt over een budget van 600.000 euro.

CCI Wallonie is betrokken bij de volgende acties van het project:

  • Een korte opleiding in ondernemerschap opzetten,
  • Een “Train-the-trainer-opleiding bij de Senegalese Kamers van Koophandel organiseren;
  • Economische actoren laten netwerken, in het bijzonder Senegalese en Waalse ondernemers maar ook Kamers van Koophandel ,
  • Nieuwe diensten identificeren ten behoeve van jonge ondernemingen en potentiële ondernemers,
  • De implementatie van deze nieuwe diensten ondersteunen,
  • Clustering ondersteunen.

Dit project is dus een lokale actie in een opkomend land.

Meer weten over het Archipelo-programma…

Het Archipelago-programma, dat door de Europese Unie in het kader van haar noodfonds voor Afrika wordt gefinancierd, heeft tot doel het scheppen van kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid in Midden- en Westafrikaanse landen (Burkina Faso, Kameroen, Ivoorkust, Tsjaad, Gambia, Ghana, Guinee, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Nigeria) te ondersteunen.

Via deze weg tracht men dus een antwoord te bieden op de problemen die op het Afrikaanse continent ontstaan door economische en sociale uitsluiting, marginalisering en structurele ongelijkheid en die tot illegale migratie leiden. Daarvoor moeten de beroepscapaciteiten, de inzetbaarheid en de lokale werkgelegenheid worden vergroot door de ontwikkeling van vaardigheden die beantwoorden aan de behoeften van de privé-sector. Het Archipelago-programma ondersteunt dus Euro-Afrikaanse partnerschappen tussen bedrijfsondersteunende structuren en instellingen voor beroeps- en technische opleiding.

De financiële middelen van het programma bedragen 15 miljoen euro voor een periode van 48 maanden die van start ging in december 2018, met als doel 10.500 jongeren en ondernemers te bereiken. De financiële ondersteuning van een project bedraagt tussen 400.000 en 600.000 €.

De deliverables zijn:

  • De privé-sector en de jongeren krijgen informatie en worden bewust gemaakt van de mogelijkheden die de beroepsopleiding biedt,
  • De aangeboden opleiding stelt jongeren in staat vaardigheden te verwerven die beantwoorden aan de behoeften van de privé-sector en het economisch potentieel,
  • De lokale economische ontwikkeling en het ondernemerschap worden aangemoedigd en de dialoog tussen de openbare en de privé-sector wordt verbeterd.

De partners in het beheersconsortium van Archipelago zijn SEQUA (Duits agentschap voor de ontwikkeling van de privé-sector), EUROCHAMBRES en CPCCAF (Permanente Conferentie van de Afrikaanse en Franstalige Consulaire Kamers).

Belgian Chambers en FOD Economie ondertekenen partnerschapsakkoord

Tijdens een officiële viering op de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland op 13/09 bekrachtigden de Federatie en de FOD Economie hun samenwerking die teruggaat tot 1999. Wat destijds begon als een initiatief om een grotere uniformiteit te creëren inzake de afgifte van oorsprongscertificaten en om tot een betere informatie-uitwisseling te komen tussen de FOD Economie en het bedrijfsleven, is 20 jaar later uitgemond in een breed partnerschap onder de noemer: “versterking van het concurrentievermogen van Belgische ondernemingen in de wereldeconomie: “de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstermarkt in België”.  In het nieuwe akkoord is veel aandacht voor digitalisering, administratieve vereenvoudiging en het aanpakken van handelsbelemmeringen.

De viering was ook een uitgelezen moment om al vooruit te blikken naar de nieuwe versie van DigiChambers, de online toepassing die bedrijven en kamers van koophandel gebruiken voor de afgifte van oorsprongscertificaten. DigiChambers werd gelanceerd in 2009 en wordt momenteel in een volledig nieuw jasje gestoken. De officiële lancering is gepland op 21/10. Beelden van dit evenement vindt u hier.

Verbreed uw horizon met de Week Internationaal Ondernemen!

Van 25 tot 29 november, ontdek 5 nieuwe markten tijdens de week Internationaal Ondernemen. Dit jaar staan Spanje, Turkije, Japan, Singapore, Panama & Colombia in de kijker. 

Turkije

Als brug tussen Europa en Azië is en blijft Turkije een zeer aantrekkelijke export – bestemming. De motor sputtert nu even maar dat maakt het interessant te kijken hoe u het best kan omgaan met de situatie, want de indicatoren die aantonen dat Turkije er snel bovenop kan komen, zijn legio.

Spanje

Spanje is een aantrekkelijk land om naar te exporteren. Zo werd er in 2018 vanuit Vlaanderen voor meer dan 8 miljard euro naar Spanje uitgevoerd.

Japan

Op 1 februari 2019 trad het economisch samenwerkingsakkoord tussen de EU en Japan in werking. Het heeft als doel de bilaterale handel te vergemakkelijken en er wordt dan ook verwacht dat de export naar Japan binnenkort nog sterk zal groeien.

Singapore

Singapore behoort tot de meest ondernemingsvriendelijke landen wereldwijd. Het GDP is het 3de hoogste met een erg lage belastinggraad en naast China en Maleisië is de EU haar 3de handelspartner. Tijdens deze infosessie krijgt een u interessante mix van macro-economische presentaties gekoppeld aan praktijkgetuigenissen van bedrijven die actief zijn in Singapore.

Panama & Colombia

Vlaanderen exporteerde in 2018 voor meer dan 106 miljoen euro naar Panama en voor bijna 300 miljoen euro naar Colombia. De Wereldbank voorspelt voor dit jaar een groei van 6% van de Panamese economie, o.a. te verklaren door verwachte investeringen in infrastructuur.

Voor meer informatie, klik hier of check onze Activiteitenpagina.