Compliance Pro Training cyclus: mis het niet!

Een cyclus van vijf seminars tussen december 2019 en april 2020.

De opleidingscyclus van 5 namiddagseminaries biedt een praktische en diepgaande ervaring voor professionals die zich inzetten voor het aansturen van zinvolle ethiek en compliance management binnen hun bedrijf. Onze deskundige sprekers bieden de deelnemers een helikopterview over de meest relevante compliance-onderwerpen, van anticorruptie tot handelscompliance en gegevensbescherming, om hen meer diepgang te geven voor risicoanalyse, efficiëntie bij belangrijke compliance-activiteiten en een hogere waarde in het managementproces.

De vijf onderwerpen en data (donderdagmiddagen) van de 2019-20 editie zijn:

Foster compliance with behavioural science
5 December 2019
Breaking silos of regulatory compliance
16 January 2020
Data-driven monitoring of compliance
20 February 2020
Cyber threats: challenge for compliance
19 March 2020
Compliance investigations preparedness
16 April 2020
Om u in te schrijven, klik hier.
De pdf-brochure vindt u hier.

ARCHIPELAGO: de tweede projectoproep is nu open!

ARCHIPELAGO is een inclusief economisch ontwikkelingsprogramma van CPCCAF, EUROCHAMBRES and sequa, met financiële ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het Emergency Trust Fund for Africa (EUTF). Het programma beoogt om de tewerkstellingsmogelijkheden van jongeren en kwetsbare groepen in de maatschappij te verhogen door het verbeteren van hun technische vaardigheden en het versterken van ondernemerschapscompetenties. ARCHIPELAGO zal zich in eerste instantie concentreren op 12 Afrikaanse landen in de Sahel en de regio rond het Tsjaadmeer.

Toen de eerste oproep tot het indienen van voorstellen afliep, waren we blij te hoeren dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het Archipelprogramma een subsidie hadden toegekend aan een project waarbij CCI Wallonie betrokken is. Nu de tweede oproep tot het indienen van voorstellen open is, aarzel niet om uw kans te grijpen en deel te nemen aan dit programma!


Lees meer