Digitaal ATA-carnet voor Belgische firma is wereldprimeur!

Deze week betekende een belangrijke mijlpaal in de digitalisering van het ATA-carnet, een internationaal douanedocument waarmee goederen tijdelijk worden ingevoerd. Dit document dat tot nog toe enkel op papier beschikbaar was, heeft nu een volwaardige digitale tegenhanger gekregen. Een bedrijf uit Leuven had de primeur om als eerste een digitaal ATA-carnet te gebruiken bij de Zwitserse douane in Zürich.

Een ATA-carnet laat de houder ervan toe om tijdelijk producten in een land in te voeren, zonder betaling van invoerrechten- en taksen. Voor bedrijven die deelnemen aan beurzen of materiaal met zich meenemen naar het buitenland is een ATA-carnet een belangrijke vereenvoudiging: geen beslommeringen aan de douane, geen betaling van waarborgen. ATA-carnets worden afgegeven door de kamers van koophandel die ook borg staan dat de goederen terug naar België zullen worden uitgevoerd. Deze borg past in een groter geheel van afspraken tussen de Wereld Douane Organisatie en de International Chamber of Commerce (ICC) in Parijs. Het is deze laatste die ervoor gezorgd heeft dat het ATA-carnet gedigitaliseerd werd. In plaats van te moeten reizen met een set documenten die telkens door de douanediensten van de invoer- en uitvoerlanden moet worden afgestempeld, is alle informatie nu beschikbaar via een app die de klant op zijn smartphone kan laden.

De ontwikkeling van deze app is een werk van meerdere jaren geweest en de uitrol ervan zit momenteel in een pilootfase. België is een van de vijf landen die aan deze pilootfase deelnemen. “Voor de Belgische kamers van koophandel was het de evidentie zelve om mee te stappen in dit project van ICC. We zetten immers volop in op digitalisering omwille van de grotere veiligheid en het gebruiksgemak voor onze klanten. Met een digitaal carnet kan de klant de hele reis van het carnet in real time volgen en anticiperen op eventuele problemen,” aldus Christophe Coulie van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel die het project in België coördineert.

Jaarlijks geven de Belgische kamers van koophandel meer dan 1.700 ATA-carnets af. De opvolging van deze carnets is voor de douane en de kamers een tijdsintensieve activiteit. Wanneer binnenkort het Verenigd Koninkrijk uit de EU is getreden en daarmee een derde land wordt, zal het aantal ATA-carnets sterk toenemen. Een online applicatie die deze opvolging vergemakkelijkt, is dan zeker geen luxe.

Europese interne markt vertoont nog veel hiaten

70% van de bedrijven vindt dat de Europese interne markt nog onvoldoende geïntegreerd is. Dit blijkt uit een recente bevraging door de Belgische kamers bij hun leden. Deze bevraging maakt deel uit van een grotere bevraging door alle Europese kamers, onder coördinatie van Eurochambres.

Het rapport van Eurochambres geeft een overzicht van de obstakels die ondernemingen ondervinden bij het zakendoen in de eengemaakte Europese markt. Voor Belgische ondernemingen zijn dit in eerste instantie de complexe administratieve procedures, gevolgd door de moeilijke toegang tot informatie over reglementering en de uiteenlopende nationale wetgeving voor producten en diensten.

De bevraagde ondernemingen schoven ook een aantal oplossingen naar voor om deze obstakels uit de weg te ruimen. Een drastische beperking van administratieve formaliteiten staat daarbij bovenaan de lijst, maar ook een betere beschikbaarheid van informatie over de noodzakelijke procedures en formaliteiten in de verschillende lidstaten via één enkel EU online portaal scoort hoog. De mogelijkheid om zoveel mogelijk procedures online te kunnen vervullen, wordt ook als een belangrijke vereenvoudiging gezien. Verder moeten de Commissie en de lidstaten beter samenwerken om de EU-regelgeving te implementeren en af te dwingen.

Ons persbericht vindt u hier

Het volledige Eurochambres rapport vindt u hier (EN)
Onze vertaling van de factsheet vindt u hier

Eurochambres-enquête: Vrijhandelsakkoorden onvoldoende benut

Uit een enquête bij de Belgische Kamers van Koophandel blijkt dat hun leden positief staan tegenover de vrijhandelsakkoorden die de EU afsluit. Belgische bedrijven zijn doorgaans ook beter op de hoogte van het bestaan van een vrijhandelsakkoord dan hun collega’s in andere Europese landen. Als voornaamste voordelen zien zij de verlaging van de invoerrechten en de betere toegang voor dienstenleveranciers.

Maar er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Er zijn onvoldoende begeleidende maatregelen om onze kmo’s in internationale productieketens in te schakelen en om werknemers bij- of om te scholen. Ook zijn de oorsprongsregels in de vrijhandelsakkoorden vaak vrij ingewikkeld en verschillen zij van akkoord tot akkoord, waardoor bedrijven ze onvoldoende kennen en dus geen gebruik maken van de tariefpreferenties.

Deze bevraging maakte deel uit van een grotere enquête van EUROCHAMBRES en het Comité van de Regio’s. De volledige resultaten, bevindingen en aanbevelingen van deze studie vindt u hier.