Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen

De financiële gevolgen van de Covid-19 crisis voor bedrijven zijn dramatisch. Veel staten hebben intussen maatregelen genomen om deze gevolgen enigszins te verzachten (economische werkloosheid, uitstel van sociale zekerheidsbijdragen, langere betaaltermijnen, kredieten,…). We helpen u dit duidelijker te maken.

In de Europese Unie

De Europese Commissie (DG Growth – SME unit) heeft de maatregelen van lidstaten in kaart gebracht dankzij het netwerk van de SME Envoys in de 27 lidstaten.

Wees u er echter van bewust dat deze overzichten levende documenten zijn. Haast dagelijks worden er nieuwe maatregelen genomen.

Klik hier om te weten wat de kamers in Europa doen voor hun bedrijven.

 

 

De Federatie en de Kamer van Koophandel van Belgisch Luxemburg rouwen om de heer Roiseux

Wij delen u met grote droefheid mee dat de voorzitter van CCI Luxembourg belge, de heer André Roiseux, dit weekend is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Al onze gedachten gaan uit naar zijn familie, zijn vrienden en collega’s.

De afscheidsboodschap van de Kamer is hier in het Frans beschikbaar.

Covid-19: Uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen

FOD Financiën

In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning). Dit verbod is reeds van kracht. De uitvoer van die goederen is dus wel nog toegelaten met een uitvoervergunning, afgegeven door de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de exporteur gevestigd is. In België is FOD Economie de bevoegde autoriteit.

Gezien de crisistoestand die het coronavirus veroorzaakt, zal de Algemene Administratie Douane & Accijnzen (AAD&A) zeer strikt toezien op dit verbod. Elke uitvoer van goederen tegen de voorschriften van de genoemde uitvoeringsverordening beschouwt de AAD&A als een ernstige overtreding. De vergunningsplicht is in België geregeld via de wet van 11 september 1962, betreffende de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie. Dit houdt onder andere in dat de AAD&A elke schending van de voorschriften van de uitvoeringsverordening 2020/402 kan bestraffen op basis van artikel 231 van de Algemene wet inzake douane en accijnzen. Op basis van dit artikel kan er bij de vaststelling van een overtreding overgaan worden tot een inbeslagname.

Meer info op https://www.naforna.be/nl

Europese Commissie

Een FAQ document is beschikbaar via de website van de Europese Commissie. U vindt het hier terug.

Covid-19: we blijven beschikbaar

Beste visiteur,

Door de uitzonderlijke situatie kunnen wij geen permanentie verzekeren op de kantoren van de Federatie, en dit tot 11 mei.

Wij blijven echter bereikbaar per e-mail en doen er alles aan om een normale werking te verzekeren. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren met uw vragen.

Dank voor uw begrip.

Wouter Van Gulck, algemeen directeur

Covid-19: Een vorm van overmacht?

Is covid-19 een vorm van overmacht voor de uitvoering van uw internationale verbintenissen?

De uitbraak van covid-19 heeft een heel zware impact op de globale toeleveringsketen. Bedrijven hebben geen toegang tot de onderdelen om hun goederen te produceren, ze krijgen hun goederen niet of met veel vertraging ter plaatse, mensen kunnen niet reizen om opdrachten in het buitenland uit te voeren. De vraag stelt zich dan ook of covid-19 kan ingeroepen worden als overmacht om de niet-nakoming van uw contractuele verbintenissen te rechtvaardigen?

Klik hier om meer informatie te krijgen.

Een boodschap voor de nieuwe EU Skills Agenda

Een boodschap voor de nieuwe EU Skills Agenda

Covid-19: Wij helpen u!

Welke verplichtingen hebben werkgevers? Wat is de verwachte economische impact op mijn sector? Hoe kan ik de veiligheid van mijn medewerkers garanderen? Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb?

De coronavirusepidemie en de maatregelen die genomen zijn om het in te dammen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de Belgische economie. De Belgische Kamers van Koophandel bundelen hun krachten met de overheid en informeren u over de huidige situatie door verschillende webpagina’s ter beschikking te stellen.

Het kamernetwerk

U vindt antwoorden op veelgestelde vragen over het coronavirus en praktische informatie over de maatregelen die genomen zijn om bedrijven te helpen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Indien deze informatiepagina’s geen antwoord geven op een specifieke vraag, of indien u meer details wenst te krijgen, neem dan zeker contact op met uw kamer van koophandel.

Overheidsinstanties

  • De FOD Economie heeft een specifieke pagina gepubliceerd om bedrijven te informeren hoe ze hun economische verliezen kunnen beperken;
  • De FOD Financien algemene pagina over coronavirus vindt u hier terug.
  • De FOD Werkgelegenheid informeert u over de aanpak van de epidemie op de werkvloer, terwijl de RVA u preciezer informeert over de tijdelijke werkloosheid. Ze bieden u ook dit FAQ lijst.
  • Houd er ook rekening mee dat de kantoren van de FOD Financiën momenteel enkel toegankelijk zijn op afspraak en in geval van dringende dossiers; de meeste FOD’s ontmoedigen mensen om in de huidige situatie naar hun kantoren te komen.
  • Indien u meer informatie wenst over de impact van de huidige crisis op uw grensoverschrijdende activiteiten, kan deze pagina u helpen.

Algemene informatie

Aarzel niet om de pagina https://www.info-coronavirus.be/en/ te raadplegen voor algemene informatie.

Hotlines

Er zijn verschillende telefoonnummers beschikbaar om uw vragen te beantwoorden:

  • In Brussel kunt u contact opnemen met BECI op 02/533.40.90.
  • In Vlaanderen kan je het Voka – KvK netwerk contacteren op 0800/30.232.
  • In Wallonië is het referentienummer voor bedrijven 1890.
  • De FOD Volksgezondheid is bereikbaar op 0800/14.689.
  • De FOD Economie is bereikbaar op 0800/120.33.