Vier nieuwe Kamers hebben zich aangesloten bij de Federatie