Artikelen door

Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen

De financiële gevolgen van de Covid-19 crisis voor bedrijven zijn dramatisch. Veel staten hebben intussen maatregelen genomen om deze gevolgen enigszins te verzachten (economische werkloosheid, uitstel van sociale zekerheidsbijdragen, langere betaaltermijnen, kredieten,…). We helpen u dit duidelijker te maken. In de Europese Unie De Europese Commissie (DG Growth – SME unit) heeft de maatregelen van […]

Covid-19: Uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen

FOD Financiën In het kader van de bestrijding van het coronavirus (COVID – 19) verbiedt de Europese Unie de uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen zonder uitvoervergunning (zie uitvoeringsverordening (EU) 2020/402 van de Commissie van 14 Maart 2020 tot onderwerping van de uitvoer van bepaalde producten aan de overlegging van een uitvoervergunning). Dit verbod is reeds van […]

Covid-19: we blijven beschikbaar

Beste visiteur, Door de uitzonderlijke situatie kunnen wij geen permanentie verzekeren op de kantoren van de Federatie, en dit tot 11 mei. Wij blijven echter bereikbaar per e-mail en doen er alles aan om een normale werking te verzekeren. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren met uw vragen. Dank voor uw begrip. Wouter […]

Covid-19: Een vorm van overmacht?

Is covid-19 een vorm van overmacht voor de uitvoering van uw internationale verbintenissen? De uitbraak van covid-19 heeft een heel zware impact op de globale toeleveringsketen. Bedrijven hebben geen toegang tot de onderdelen om hun goederen te produceren, ze krijgen hun goederen niet of met veel vertraging ter plaatse, mensen kunnen niet reizen om opdrachten […]

Covid-19: Wij helpen u!

Welke verplichtingen hebben werkgevers? Wat is de verwachte economische impact op mijn sector? Hoe kan ik de veiligheid van mijn medewerkers garanderen? Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb? De coronavirusepidemie en de maatregelen die genomen zijn om het in te dammen kunnen ernstige gevolgen hebben voor de Belgische economie. De Belgische […]