Over de Kamers van koophandel

Er zijn 13 geaccrediteerde kamers van koophandel in België en 32 geaccrediteerde Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland.

Belgische kamers van koophandel zijn privaatrechtelijke organisaties. In tegenstelling tot een aantal andere landen is in België lidmaatschap van een kamer niet verplicht voor bedrijven. Deze vrijheid van lidmaatschap zet kamers ertoe aan om diensten aan te bieden die een duidelijke meerwaarde bieden aan hun leden.

Kamers brengen ondernemers en ondernemingen bijeen met het oog op het scheppen van nieuwe kansen en het bevorderen van kruisbestuiving, om hen te helpen en om toegevoegde waarde voor de ondernemingen te creëren. Ze ijveren voor een omgeving waarin vrij ondernemerschap wordt aangemoedigd en willen op die manier fundamenteel bijdragen tot de welvaart en het welzijn in hun regio. Kamers van koophandel vindt men over heel de wereld. Dit maakt hen uniek. Geen enkele andere bedrijvenorganisatie is tegelijk zo lokaal verankerd en zo wijd vertakt. Daardoor zijn zij goed geplaatst om ondernemingen zowel te helpen met lokale belangenbehartiging als bij hun internationale groei.

In België kunnen geen nieuwe kamers van koophandel worden opgericht. De 13 bestaande kamers zijn actief over heel het Belgische grondgebied en hebben een erkenning van de FOD Economie voor de afgifte van oorsprongscertificaten. Een bilaterale kamer kan lid worden indien zij voldoet aan de voorwaarden van het accreditatieprogramma.

Voor meer info kunt u dit dossier of onze brochure raadplegen.

Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: Wij helpen u!
Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!