Eurochambres-enquête: Vrijhandelsakkoorden onvoldoende benut

Uit een enquête bij de Belgische Kamers van Koophandel blijkt dat hun leden positief staan tegenover de vrijhandelsakkoorden die de EU afsluit. Belgische bedrijven zijn doorgaans ook beter op de hoogte van het bestaan van een vrijhandelsakkoord dan hun collega’s in andere Europese landen. Als voornaamste voordelen zien zij de verlaging van de invoerrechten en de betere toegang voor dienstenleveranciers.

Maar er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Er zijn onvoldoende begeleidende maatregelen om onze kmo’s in internationale productieketens in te schakelen en om werknemers bij- of om te scholen. Ook zijn de oorsprongsregels in de vrijhandelsakkoorden vaak vrij ingewikkeld en verschillen zij van akkoord tot akkoord, waardoor bedrijven ze onvoldoende kennen en dus geen gebruik maken van de tariefpreferenties.

Deze bevraging maakte deel uit van een grotere enquête van EUROCHAMBRES en het Comité van de Regio’s. De volledige resultaten, bevindingen en aanbevelingen van deze studie vindt u hier.

Tweet
Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!
Covid-19: Wij helpen u!
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Gratis toegang tot eTranslation, het machinevertaalsysteem van de Europese Commissie!
Interregionaal Webinar – Cracking Supply Chain