Uw bedrijf oprichten in België

 

Op de website van Business Belgium vindt u een antwoord op deze en andere vragen.

Heeft u concrete plannen om in België te investeren? Of bent u hier al aanwezig en wenst u uw activiteiten verder uit te breiden? Neem contact op met een van de Kamers van Koophandel of met een van de drie gewestelijke investeringsagentschappen:

 

Om u te helpen bij de verschillende stappen en het doorlopen van de nodige formaliteiten kan u terecht bij een van de ondernemingsloketten. De ondernemingsloketten vervullen de rol van één-loket in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn.

 

 

Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: Uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen
Covid-19: we blijven beschikbaar
Covid-19: Wij helpen u!