Ons wereld netwerk

Europa

 

Europa blijft veruit de belangrijkste afzetmarkt voor Belgische bedrijven. De nabijheid speelt hierbij zeker een rol, maar ook het feit van de interne Europese markt. Via onze contacten met collega-kamers in andere Europese landen, zowel binnen als buiten de EU, kunnen we ondernemingen bijstaan om op deze markten actief te worden. Maar de wereld stopt niet aan de Europese grenzen. Bedrijven moeten steeds sneller internationaliseren of zijn zelf onderdeel van een global value chain. Tot in de verste uithoeken willen we hen kunnen ondersteunen, door specifieke diensten aan te bieden of door hen te helpen met de juiste exportformaliteiten.

Wenst u meer informatie over zakendoen in Europa? Raadpleeg zeker de praktische gids van de Europese Unie.

Ons wereld netwerk

 

Het Europese beleid grijpt in in talrijke aspecten van het leven van burgers en bedrijven: energie, veiligheid, werk, milieu, transport, landbouw, onderwijs, innovatie, ondernemen, internationale handel, enz. Samen met EUROCHAMBRES, de Europese vereniging van kamers van koophandel, willen we dit beleid mee vorm geven en ervoor zorgen dat het rekening houdt met de noden en beperkingen van de bedrijven, in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen. De bedrijven vormen immers de bron van alle welvaart en mogen niet onnodig beknot worden.

Anderzijds is er nog veel werk aan de winkel om van de Europese Unie een volwaardige interne markt te maken, waar ondernemers zonder problemen diensten kunnen aanbieden in een andere lidstaat of waar bedrijven gemakkelijk een nieuwe vestiging kunnen openen in een ander land. Met haar standpunten werkt EUROCHAMBRES actief mee om grenzen af te bouwen en de interne markt vorm te geven.

Als kamers van koophandel zijn we niet enkel praters, maar ook doeners. We walk our talk. We praten niet enkel over het belang van internationalisatie voor onze ondernemingen, we helpen hen hier ook bij. We benadrukken niet alleen de noodzaak van een goede aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt, we zijn ook betrokken bij tal van opleidingsprojecten tot en met het beheer van de technische en beroepsopleidingen in sommige landen. Binnen EUROCHAMBRES vertaalt dit zich in een stevige projectpoot waar vaak nieuwe concepten worden uitgeprobeerd. Maar altijd vanuit de ervaring en de nauwe banden met de bedrijven die ons als kamers zo uniek maken!

EUROCHAMBRES, een netwerk van 1700 regionale en lokale kamers van koophandel in 43 landen, van 20 miljoen bedrijven die samen 120 miljoen mensen werk geven.

ICC noemt zichzelf terecht de world business organisation. Zij is de stem van het bedrijfsleven op mondiaal niveau. Zij ijvert voor een open, vrije en eerlijke handel, in een geest van compliance en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij is een pleitbezorger van zelfregulering en alternatieve geschillenbeslechting via bemiddeling en arbitrage. In België is ICC actief via haar afdeling ICC België waarvan de Federatie een van de oprichters is.

Binnen ICC hebben de kamers van koophandel zich verenigd in de World Chambers Federation. Voor ons is WCF het forum waar we collega-kamers van over de hele wereld ontmoeten. Voor Belgische bedrijven is het een springplank naar de verste uithoeken van deze planeet.

WCF vervult een cruciale rol voor de afgifte van exportdocumenten door de kamers van koophandel:

  • samen met de Werelddouaneorganisatie beheert zij het ATA-systeem
  • dankzij haar richtlijnen en accreditatieprogramma zorgt zij ervoor dat certificaten van oorsprong aan de wettelijke vereisten voldoen en door buitenlandse douanediensten worden aanvaard

Leer meer over de publicaties van ICC, zoals Incoterms® 2010modelcontracten, en veel meer.

Afrika neemt een speciale positie in binnen de internationale operatie van de Federatie. Rechtstreeks en onrechtstreeks hebben we een groot aantal contacten die Belgische bedrijven kunnen helpen om zaken te doen in deze steeds belangrijker wordende markt. Sinds 2005 is de Federatie lid van de Conférence Permanente des Chambres Consulaires Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF), met hoofdzetel in Parijs, werd opgericht in 1973 met als doel – door middel van samenwerking tussen Kamers van Koophandel – bij te dragen tot de economische ontwikkeling van de privésector in Franstalig Afrika. Prioritaire actiegebieden zijn technische en professionele opleiding, ondersteuning en begeleiding van bedrijven, internationaal ondernemen, economische informatie, belangenbehartiging en beheer van openbare infrastructuur. Naast de capaciteitsopbouw van de kamers in het zuiden, organiseert CPCCAF ook regelmatig handelsmissies.

Covid-19: Een vorm van overmacht?
Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Gratis toegang tot eTranslation, het machinevertaalsysteem van de Europese Commissie!
Covid-19: Wij helpen u!
Interregionaal Webinar – Cracking Supply Chain