Het Belgische diplomatieke netwerk

Zowel de kamers van koophandel in België als de bilaterale kamers van koophandel werken nauw samen met de vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en van de gewestelijke exportpromotiediensten in Brussel en in de buitenlandse posten. Zoekt u een vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken, AWEx, Brussels Invest & Export of Flanders Investment & Trade in het buitenland? Klik dan op een van onderstaande links.

FOD Buitenlandse Zaken

Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers

Brussels Invest & Export

Flanders Investment & Trade

Covid-19: Uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: we blijven beschikbaar
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Covid-19: Wij helpen u!