Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen

De financiële gevolgen van de Covid-19 crisis voor bedrijven zijn dramatisch. Veel staten hebben intussen maatregelen genomen om deze gevolgen enigszins te verzachten (economische werkloosheid, uitstel van sociale zekerheidsbijdragen, langere betaaltermijnen, kredieten,…). We helpen u dit duidelijker te maken.

In de Europese Unie

De Europese Commissie (DG Growth – SME unit) heeft de maatregelen van lidstaten in kaart gebracht dankzij het netwerk van de SME Envoys in de 27 lidstaten.

Wees u er echter van bewust dat deze overzichten levende documenten zijn. Haast dagelijks worden er nieuwe maatregelen genomen.

Klik hier om te weten wat de kamers in Europa doen voor hun bedrijven.