Home » Over de federatie

Over de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel is de koepelorganisatie van alle geaccrediteerde Kamers van Koophandel in België en Belgische Kamers in het buitenland. Samen met onze leden ijveren we voor een duurzame groei van ondernemingen en voor een omgeving waarin vrij ondernemerschap wordt aangemoedigd. Zo dragen we bij tot de welvaart en het algemeen welzijn in ons land.

illustratie ondersteunen en helpen groeien