Covid-19: Een vorm van overmacht?

Is covid-19 een vorm van overmacht voor de uitvoering van uw internationale verbintenissen?

De uitbraak van covid-19 heeft een heel zware impact op de globale toeleveringsketen. Bedrijven hebben geen toegang tot de onderdelen om hun goederen te produceren, ze krijgen hun goederen niet of met veel vertraging ter plaatse, mensen kunnen niet reizen om opdrachten in het buitenland uit te voeren. De vraag stelt zich dan ook of covid-19 kan ingeroepen worden als overmacht om de niet-nakoming van uw contractuele verbintenissen te rechtvaardigen?

Klik hier om meer informatie te krijgen.