Home » Een geschil? Denk aan arbitrage

Een geschil? Denk aan arbitrage

U beheert dagelijks uw onderneming met alle daarbij horende strategische, operationele en commerciële uitdagingen. Een geschil kan zich te allen tijde voordoen met uw cliënten, leveranciers of vennoten. Het is in uw belang dat een dergelijk geschil snel en efficiënt kan worden behandeld.

Cepani, het Belgish Centrum voor Arbitrage en Mediatie