Nieuwe versie DigiChambers gaat live

Na meer dan twee jaar van intensieve voorbereidingen is op 3/02 de nieuwe versie van DigiChambers live gegaan.

 

DigiChambers is de online applicatie waarmee Belgische kamers van koophandel niet-preferentiële oorsprongscertificaten uitreiken in opdracht van de FOD Economie. Een oorsprongscertificaat bevestigt waar de goederen geproduceerd zijn en worden door de douaneoverheden van bijv. Rusland, Turkije en de Golfstaten gevraagd bij invoer. In een geglobaliseerde economie waar productieketens zich uitspinnen over meerdere landen is het bepalen van de exacte oorsprong van een product niet altijd een sinecure. Kamers van koophandel staan echter dicht bij de bedrijven en kennen hun productieprocessen waardoor zij goed geplaatst zijn om deze oorsprong te verifiëren. Om die reden heeft de overheid in de meeste landen de afgifte van oorsprongscertificaten toevertrouwd aan de kamers van koophandel. Zo ook in België, waar de kamers jaarlijks meer dan 400.000 certificaten afgeven.

De eerste versie van DigiChambers dateert van 2009. De Belgische kamers waren toen een voorloper in het digitaliseringsverhaal en werden hierin ondersteund door de FOD Economie en erkend door de International Chamber of Commerce (ICC). Door voortdurend nieuwe functionaliteiten in te bouwen en door een verregaande integratie met de ERP-systemen van de bedrijven is DigiChambers er steeds in geslaagd om toonaangevend te blijven. “Je kunt een bestaande applicatie echter niet oneindig aanpassen en daarom was de tijd aangebroken om DigiChambers grondig onder handen te nemen. We hebben hiervoor de nodige tijd uitgetrokken, hebben gesproken met alle betrokken partijen en hebben ons door Deloitte laten begeleiden bij het bepalen van de vereisten van DigiChambers 2.0 en bij de keuze van de ontwikkelaar,” aldus Wouter Van Gulck, algemeen directeur van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel die de afgifte van oorsprongscertificaten door de kamers coördineert en DigiChambers beheert.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe versie van DigiChambers werd opnieuw een beroep gedaan op D Soft, een softwarebedrijf uit Merelbeke dat gespecialiseerd is in document management software en dat ook de eerste versie van DigiChambers heeft ontwikkeld. “De nieuwe versie van DigiChambers is intuïtiever en gebruiksvriendelijker,” zegt Christophe Coulie van de Federatie die het hele ontwikkelingstraject van nabij heeft opgevolgd. “Door een goede API willen we de communicatie met de systemen van onze klanten nog makkelijker maken en verder hebben we DigiChambers zo geconcipieerd dat nieuwe technologieën zoals blockchain kunnen worden geïntegreerd.”

DigiChambers wordt elke maand gebruikt door meer dan 1.800 bedrijven. Deze zijn samen goed voor bijna 90% van de oorsprongscertificaten. Het gebruik van DigiChambers is vrijwillig voor de bedrijven maar de ambitie is wel degelijk om voor een 100% digitalisering te gaan.