Persbericht – Kamers van koophandel wereldwijd bezorgd over groeiend protectionisme