Test of uw bedrijf klaar is voor de Brexit

Op 29 maart wordt het Verenigd Koninkrijk een land buiten de EU. Het VK is evenwel een belangrijke handelspartner van België.

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk? Of bent u dat van plan? Ook als u het niet verwacht, kan de Brexit toch gevolgen hebben voor uw onderneming. U heeft er dus belang bij te onderzoeken wat het voor u kan betekenen.

Start nu al uw voorbereiding en maak een inventarisatie van de mogelijke impact van de veranderingen op uw bedrijfsactiviteiten. U krijgt hoe dan ook met nieuwe regels te maken. En het is verstandig om tijdig een plan op te stellen.

Ga uit van de spelregels van de Wereldhandelsorganisatie, met douanetarieven en grenscontroles en het VK als niet-EU-land. Bekijk de gevolgen op productniveau voor in- en uitvoer, op niveau van uw contracten, van intellectuele eigendom, van uw personeelsbeleid.

Doe de Brexit Impact Scan en krijg tips op maat zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Deze scan en de Brexit-pagina op de website van de FOD Economie geven u het best mogelijke advies op basis van de situatie zoals die vandaag gekend is. De informatie geeft u geen definitief uitsluitsel aangezien nog onduidelijk is hoe de Brexit-onderhandelingen zullen aflopen. Blijf daarom de actualiteit en de ontwikkelingen over de Brexit volgen zolang de onderhandelingen lopen.