Over de Federatie

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel is de koepelorganisatie van alle kamers van koophandel in België:

Daarnaast vertegenwoordigt de Federatie ook de belangen van 33 Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland.

Via haar accreditatieprogramma staat de Federatie borg voor een kwalitatieve dienstverlening door haar leden aan de Belgische bedrijven.

De werking van de Federatie is uitgebouwd rond drie pijlers:

De Federatie heeft structurele samenwerkingsakkoorden met de FOD Economie en met de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen. Versterking van de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven is de rode draad doorheen deze akkoorden.

Als u meer wilt weten over onze missie en visie, klik hier.

Als u meer wilt lezen over onze waarden, klik  hier.

 

Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!
Covid-19: Wij helpen u!
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Gratis toegang tot eTranslation, het machinevertaalsysteem van de Europese Commissie!
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Interregionaal Webinar – Cracking Supply Chain