Over de Federatie

De Federatie van Belgische Kamers van Koophandel is de koepelorganisatie van alle kamers van koophandel in België:

Daarnaast vertegenwoordigt de Federatie ook de belangen van 33 Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland.

Via haar accreditatieprogramma staat de Federatie borg voor een kwalitatieve dienstverlening door haar leden aan de Belgische bedrijven.

De werking van de Federatie is uitgebouwd rond drie pijlers:

De Federatie heeft structurele samenwerkingsakkoorden met de FOD Economie en met de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen. Versterking van de concurrentiekracht van de Belgische bedrijven is de rode draad doorheen deze akkoorden.

Als u meer wilt weten over onze missie en visie, klik hier.

Als u meer wilt lezen over onze waarden, klik  hier.

 

Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Covid-19: we blijven beschikbaar
Covid-19: Wij helpen u!
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Covid-19: Uitvoer van medische persoonlijke beschermingsmiddelen