Kamers van Koophandel

Van ondernemers, voor ondernemers, door ondernemers… Dit is de beste manier om een kamer van koophandel te omschrijven.
De oprichting van een kamer van koophandel is het initiatief VAN ondernemers, die willen samenwerken, die hun regio willen ontwikkelen, die hun belangen willen verdedigen. Kamers helpen bedrijven om samen problemen aan te pakken die te belangrijk zijn voor een onderneming alleen.

Kamers maken geen deel uit van de overheid, maar zij werken wel nauw samen met de overheid. Om resultaten te bereiken die in het belang zijn van de gemeenschap. Zij spreken VOOR de ondernemers omdat ze weten dat een gezond ondernemingsklimaat een voorwaarde is voor meer welvaart.
Kamers van koophandel worden bestuurd DOOR ondernemers, maar in het belang van het algemene bedrijfsleven en de economische ontwikkeling van de regio, wars van individuele belangen.

Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland
Eurochambres-enquête: Vrijhandelsakkoorden onvoldoende benut
ARCHIPELAGO: de tweede projectoproep is nu open!
Europese interne markt vertoont nog veel hiaten
Compliance Pro Training cyclus: mis het niet!
Is uw bedrijf klaar voor Brexit?
Digitaal ATA-carnet voor Belgische firma is wereldprimeur!
Belgian Chambers en FOD Economie ondertekenen partnerschapsakkoord