Home » Administratieve vereenvoudiging ten dienste van de Belgische export

Administratieve vereenvoudiging ten dienste van de Belgische export

Wist u dat de FOD Economie en de Federatie van de Belgische Kamers van Koophandel al sinds 1999 een samenwerkingsakkoord hebben? Hun gemeenschappelijke doel is het concurrentievermogen van Belgische bedrijven in de wereldeconomie te versterken. Daartoe werken zij samen om in heel België uniforme, eenvoudige en digitale procedures aan te bieden. Ook voor de certificaten van oorsprong (CO) zijn er bijzondere inspanningen geleverd om de afgifte te vereenvoudigen