ARCHIPELAGO: de tweede projectoproep is nu open!

ARCHIPELAGO is een inclusief economisch ontwikkelingsprogramma van CPCCAF, EUROCHAMBRES and sequa, met financiële ondersteuning van de Europese Commissie in het kader van het Emergency Trust Fund for Africa (EUTF). Het programma beoogt om de tewerkstellingsmogelijkheden van jongeren en kwetsbare groepen in de maatschappij te verhogen door het verbeteren van hun technische vaardigheden en het versterken van ondernemerschapscompetenties. ARCHIPELAGO zal zich in eerste instantie concentreren op 12 Afrikaanse landen in de Sahel en de regio rond het Tsjaadmeer.

Toen de eerste oproep tot het indienen van voorstellen afliep, waren we blij te hoeren dat de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het Archipelprogramma een subsidie hadden toegekend aan een project waarbij CCI Wallonie betrokken is. Nu de tweede oproep tot het indienen van voorstellen open is, aarzel niet om uw kans te grijpen en deel te nemen aan dit programma!


Lees meer