CCI Wallonie betrokken bij vormingsproject in Senegal

De organisatoren verantwoordelijk voor het Archipelago-programma hebben onlangs een subsidie toegekend aan een project waarbij CCI Wallonie betrokken is. Dit project heeft tot doel in vier regio’s van Senegal een ” opleiding duaal leren – beroepsintegratie” op te zetten. Het wordt beheerd door APEFE (samenwerkingsoperator voor Wallonië- Brussel International) en in het consortium zitten ook de Senegalese Kamers van Koophandel van Dakar (reeds partner van CCI Wallonie), Jourbel, Kolda en Louga; het Centrum Voor Onderzoek en Opleiding in Aquacultuur (CEFRA) van de Universiteit van Luik en de Senegalese Dienst voor Beroepsopleiding (ONFP). Deze actie loopt 28 maanden en het beschikt over een budget van 600.000 euro.

CCI Wallonie is betrokken bij de volgende acties van het project:

  • Een korte opleiding in ondernemerschap opzetten,
  • Een “Train-the-trainer-opleiding bij de Senegalese Kamers van Koophandel organiseren;
  • Economische actoren laten netwerken, in het bijzonder Senegalese en Waalse ondernemers maar ook Kamers van Koophandel ,
  • Nieuwe diensten identificeren ten behoeve van jonge ondernemingen en potentiële ondernemers,
  • De implementatie van deze nieuwe diensten ondersteunen,
  • Clustering ondersteunen.

Dit project is dus een lokale actie in een opkomend land.

Meer weten over het Archipelo-programma…

Het Archipelago-programma, dat door de Europese Unie in het kader van haar noodfonds voor Afrika wordt gefinancierd, heeft tot doel het scheppen van kwalitatieve en duurzame werkgelegenheid in Midden- en Westafrikaanse landen (Burkina Faso, Kameroen, Ivoorkust, Tsjaad, Gambia, Ghana, Guinee, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Nigeria) te ondersteunen.

Via deze weg tracht men dus een antwoord te bieden op de problemen die op het Afrikaanse continent ontstaan door economische en sociale uitsluiting, marginalisering en structurele ongelijkheid en die tot illegale migratie leiden. Daarvoor moeten de beroepscapaciteiten, de inzetbaarheid en de lokale werkgelegenheid worden vergroot door de ontwikkeling van vaardigheden die beantwoorden aan de behoeften van de privé-sector. Het Archipelago-programma ondersteunt dus Euro-Afrikaanse partnerschappen tussen bedrijfsondersteunende structuren en instellingen voor beroeps- en technische opleiding.

De financiële middelen van het programma bedragen 15 miljoen euro voor een periode van 48 maanden die van start ging in december 2018, met als doel 10.500 jongeren en ondernemers te bereiken. De financiële ondersteuning van een project bedraagt tussen 400.000 en 600.000 €.

De deliverables zijn:

  • De privé-sector en de jongeren krijgen informatie en worden bewust gemaakt van de mogelijkheden die de beroepsopleiding biedt,
  • De aangeboden opleiding stelt jongeren in staat vaardigheden te verwerven die beantwoorden aan de behoeften van de privé-sector en het economisch potentieel,
  • De lokale economische ontwikkeling en het ondernemerschap worden aangemoedigd en de dialoog tussen de openbare en de privé-sector wordt verbeterd.

De partners in het beheersconsortium van Archipelago zijn SEQUA (Duits agentschap voor de ontwikkeling van de privé-sector), EUROCHAMBRES en CPCCAF (Permanente Conferentie van de Afrikaanse en Franstalige Consulaire Kamers).