Belgian Chambers en FOD Economie ondertekenen partnerschapsakkoord

Tijdens een officiële viering op de Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland op 13/09 bekrachtigden de Federatie en de FOD Economie hun samenwerking die teruggaat tot 1999. Wat destijds begon als een initiatief om een grotere uniformiteit te creëren inzake de afgifte van oorsprongscertificaten en om tot een betere informatie-uitwisseling te komen tussen de FOD Economie en het bedrijfsleven, is 20 jaar later uitgemond in een breed partnerschap onder de noemer: “versterking van het concurrentievermogen van Belgische ondernemingen in de wereldeconomie: “de voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstermarkt in België”.  In het nieuwe akkoord is veel aandacht voor digitalisering, administratieve vereenvoudiging en het aanpakken van handelsbelemmeringen.

De viering was ook een uitgelezen moment om al vooruit te blikken naar de nieuwe versie van DigiChambers, de online toepassing die bedrijven en kamers van koophandel gebruiken voor de afgifte van oorsprongscertificaten. DigiChambers werd gelanceerd in 2009 en wordt momenteel in een volledig nieuw jasje gestoken. De officiële lancering is gepland op 21/10. Beelden van dit evenement vindt u hier.