De Federatie werd uitgeroepen tot VCDO-laureaat 2024 en werkt mee aan een meer rechtvaardige, groene en duurzame toekomst

Voor de Belgische Kamers van Koophandel geven de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de SDG’s) een concreet kader om te reflecteren en acties te ondernemen die bijdragen tot een meer rechtvaardige, groenere en duurzame toekomst.

Het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) begeleidt bedrijven en organisaties hierbij. Om de titel SDG Pioneer te bemachtigen moeten zij acties ondernemen die bijdagen tot de realisatie van alle SDG’s in een periode van 3 jaar. Deze worden gevalideerd door een externe evaluatiecommissie.

De Vlaamse Kamers nemen allemaal deel aan het VCDO en ontwikkelden elk een eigen actieplan. Ook de Waalse Kamers hebben met het ODD-certificatieprogramma een begeleidingstraject voor bedrijven opgezet dat dezelfde stappen volgt als het VCDO. Ook zij hebben allen een eigen actieplan geformuleerd.

In 2020 besliste de Federatie om de uitdaging aan te gaan met de ambitie om tegen 2024 het SDG Pioneer certificaat te bemachtigen.

De laatste stap van ons traject van drie jaar is ondertussen succesvol afgerond op 18 april 2024 met de toekenning van het VCDO als “VCDO-laureaat 2024”.  Wij kijken ernaar uit om op 20 juni tijdens de VCDO-uitreiking het certificaat in ontvangst te kunnen nemen, samen met de andere laureaten die door Voka – KvK Vlaams-Brabant werden begeleid.  Maar de uiteindelijke bekroning zal de overhandiging zijn van het SDG Pioneer certificaat van UNITAR door CIFAL Flanders op 24 oktober tijdens de Voka-dag Duurzaam Ondernemen.