Digitaal ATA-carnet voor Belgische firma is wereldprimeur!

Deze week betekende een belangrijke mijlpaal in de digitalisering van het ATA-carnet, een internationaal douanedocument waarmee goederen tijdelijk worden ingevoerd. Dit document dat tot nog toe enkel op papier beschikbaar was, heeft nu een volwaardige digitale tegenhanger gekregen. Een bedrijf uit Leuven had de primeur om als eerste een digitaal ATA-carnet te gebruiken bij de Zwitserse douane in Zürich.

Een ATA-carnet laat de houder ervan toe om tijdelijk producten in een land in te voeren, zonder betaling van invoerrechten- en taksen. Voor bedrijven die deelnemen aan beurzen of materiaal met zich meenemen naar het buitenland is een ATA-carnet een belangrijke vereenvoudiging: geen beslommeringen aan de douane, geen betaling van waarborgen. ATA-carnets worden afgegeven door de kamers van koophandel die ook borg staan dat de goederen terug naar België zullen worden uitgevoerd. Deze borg past in een groter geheel van afspraken tussen de Wereld Douane Organisatie en de International Chamber of Commerce (ICC) in Parijs. Het is deze laatste die ervoor gezorgd heeft dat het ATA-carnet gedigitaliseerd werd. In plaats van te moeten reizen met een set documenten die telkens door de douanediensten van de invoer- en uitvoerlanden moet worden afgestempeld, is alle informatie nu beschikbaar via een app die de klant op zijn smartphone kan laden.

De ontwikkeling van deze app is een werk van meerdere jaren geweest en de uitrol ervan zit momenteel in een pilootfase. België is een van de vijf landen die aan deze pilootfase deelnemen. “Voor de Belgische kamers van koophandel was het de evidentie zelve om mee te stappen in dit project van ICC. We zetten immers volop in op digitalisering omwille van de grotere veiligheid en het gebruiksgemak voor onze klanten. Met een digitaal carnet kan de klant de hele reis van het carnet in real time volgen en anticiperen op eventuele problemen,” aldus Christophe Coulie van de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel die het project in België coördineert.

Jaarlijks geven de Belgische kamers van koophandel meer dan 1.700 ATA-carnets af. De opvolging van deze carnets is voor de douane en de kamers een tijdsintensieve activiteit. Wanneer binnenkort het Verenigd Koninkrijk uit de EU is getreden en daarmee een derde land wordt, zal het aantal ATA-carnets sterk toenemen. Een online applicatie die deze opvolging vergemakkelijkt, is dan zeker geen luxe.