Europese interne markt vertoont nog veel hiaten

70% van de bedrijven vindt dat de Europese interne markt nog onvoldoende geïntegreerd is. Dit blijkt uit een recente bevraging door de Belgische kamers bij hun leden. Deze bevraging maakt deel uit van een grotere bevraging door alle Europese kamers, onder coördinatie van Eurochambres.

Het rapport van Eurochambres geeft een overzicht van de obstakels die ondernemingen ondervinden bij het zakendoen in de eengemaakte Europese markt. Voor Belgische ondernemingen zijn dit in eerste instantie de complexe administratieve procedures, gevolgd door de moeilijke toegang tot informatie over reglementering en de uiteenlopende nationale wetgeving voor producten en diensten.

De bevraagde ondernemingen schoven ook een aantal oplossingen naar voor om deze obstakels uit de weg te ruimen. Een drastische beperking van administratieve formaliteiten staat daarbij bovenaan de lijst, maar ook een betere beschikbaarheid van informatie over de noodzakelijke procedures en formaliteiten in de verschillende lidstaten via één enkel EU online portaal scoort hoog. De mogelijkheid om zoveel mogelijk procedures online te kunnen vervullen, wordt ook als een belangrijke vereenvoudiging gezien. Verder moeten de Commissie en de lidstaten beter samenwerken om de EU-regelgeving te implementeren en af te dwingen.

Ons persbericht vindt u hier

Het volledige Eurochambres rapport vindt u hier (EN)
Onze vertaling van de factsheet vindt u hier