Douane attachés: boek uw individueel gesprek!

In deze periode van onzekerheid is de beste strategie de geschikte mensen te contacteren.

Op 5 en 6 oktober 2020 geven Belgian Chambers en de lokale Belgische Kamers van Koophandel u de unieke kans om persoonlijk en individueel te spreken met douane attachés uit 5 landen: China, India, Indonesië, Brazilië en Rusland.

Wie zijn de douane-attachés? Hoe kunnen ze u helpen?

Douane-attachés maken integraal deel uit van het netwerk van de Algemene Administratie van Douane en Accijnzen. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bijde diplomatieke diensten, de overheidsadministraties, de economische kringen en de particulieren in hun land van activiteit. Zij kunnen bijstand verlenen en bijzonder nuttige informatie verstrekken over bijvoorbeeld de verschuldigde invoerbelastingen, de invoerprocedures, enz. Samen met hun zusteradministratie in het buitenland, nemen ze deel aan verschillende douaneprojecten, zoals veiligheids- en handelsfaciliteringsprojecten.

Wilt u ze ontmoeten?

De Belgische Kamers van Koophandel organiseren al jaren ontmoetingen tussen ondernemers en douane-expediteurs. Dit jaar zullen deze bijeenkomsten in digitaal formaat worden gehouden, via een beveiligd platform. U kunt contact opnemen met een of meer attachés voor afspraken van 25 minuten elk.

Als u geïnteresseerd bent in deze mogelijkheid, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw lokale Kamer van Koophandel!