EU-Vietnam handelsakkoord:

Onze bilaterale kamers leggen u alles uit!

Op 1 augustus trad het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Vietnam in voege.

Vietnam is sinds enkele jaren de tweede grootste ASEAN handelspartner voor de EU (na Singapore). ASEAN (Association of South East Asian Nations) is met zijn meer dan 600 miljoen inwoners en een aantal landen met snel groeiende economieën een interessante regio voor de EU om zaken mee te doen. Vietnam, met ongeveer 100 miljoen inwoners en een GDP groei van 6 à 7% (pre-covid-19), is binnen ASEAN de grootste exporteur naar de EU.

Met Bart Verheyenvoorzitter van de Belgian Luxembourg Chamber of Commerce in Vietnam, en Andries Gryffroyvoorzitter van de Belgian Vietnamese Alliance in België, hadden we een gesprek over de voordelen van dit akkoord voor Belgische bedrijven.

Bart Verheyen

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Vietnam

www.beluxcham.com

info@beluxcham.com

Andries Gryffroy

Belgian Vietnamese Alliance

www.bva-cci.com

contact@bva-cci.com