Mis de contactdagen met douaneattachés niet!

Contactdag met de Belgische douaneattachés uit Brazilië, Rusland, India, China en Indonesië

Zou u graag uw plannen of problemen bespreken met één of meerdere douane-experten? Dat kan op 14 oktober 2019 in Geel of op 17 oktober in Brussel!

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) beschikt over een internationaal netwerk van douane-attachés die verbonden zijn aan de Belgische ambassades in deze 5 internationale regio’s. Zij vertegenwoordigen de Belgische douane bij de diplomatieke diensten, de overheidsadministraties en het bedrijfsleven in het land van hun tewerkstelling.

De douaneattachés hebben een belangrijke economische functie en kunnen u ondersteuning bieden en alle nuttige inlichtingen geven over de douane- en accijnsregelgeving. Voorbeelden zijn verschuldigde belastingen bij invoer, invoerprocedures, enz… Zij staan ook rechtstreeks in contact met de douanediensten in het land van hun op poststelling en beschikken er over een uitgebreid netwerk. Met hun zusteradministratie in het land van tewerkstelling werken zij ook mee aan allerlei projecten op douanevlak zoals bijv. projecten ter beveiliging en facilitering van de handel.

Heeft u dus douanevragen of handelsproblemen met Brazilië, Rusland, India, Indonesië en China? Dan is dit een unieke kans. Samen met Voka KvK Limburg organiseert Voka – KvK Mechelen-Kempen een contactdag.