Incoterms 2020®: plan uw opleiding!

De Incoterms® zijn de internationale standaard die de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen regelt. Ze veranderen elke tien jaar en op 1 januari 2020 zullen nieuwe Incoterms® van toepassing zijn. Op de website van ICC België kan u de nieuwe regels al bestellen.


De wijzigingen roepen uiteraard heel wat vragen op die worden beantwoord door de Belgische kamers van koophandel die hierover verschillende opleidingen organiseren: