Perscommuniqué – Europese Commissie treedt vaak eigen richtlijnen kmo-test met de voeten